libgladeui-1-11

User Interface Builder for GTK+ 2

Glade is a RAD tool to enable quick & easy development of user interfaces for the Gtk+ toolkit and the GNOME desktop environment.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Ubuntu 18.04

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.