libgladeui-1-11

User Interface Builder for GTK+ 2

Glade is a RAD tool to enable quick & easy development of user interfaces for the Gtk+ toolkit and the GNOME desktop environment.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.5“ paketų

Platinamieji paketai

Ubuntu 18.04

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.