libgladeui-1-11

User Interface Builder for GTK+ 2

Glade is a RAD tool to enable quick & easy development of user interfaces for the Gtk+ toolkit and the GNOME desktop environment.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Ubuntu 18.04

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.