libcollectdclient0

Library for collectd clients

Library which abstracts communication with the collectd unixsock plugin for clients.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.6

Distribúcie

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.