libcollectdclient0

Library for collectd clients

Library which abstracts communication with the collectd unixsock plugin for clients.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.