libcollectdclient0

Library for collectd clients

Library which abstracts communication with the collectd unixsock plugin for clients.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.