imgp

Image resizer and rotator

A command line image resizer and rotator for JPEG and PNG images based on python-Pillow.

  • Verzia 2.8
  • Veľkosť 31,6 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.