imgp

Image resizer and rotator

A command line image resizer and rotator for JPEG and PNG images based on python-Pillow.

  • Verze 2.8
  • Velikost 31,6 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Přímá instalace Expert Download

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.