imgp

Image resizer and rotator

A command line image resizer and rotator for JPEG and PNG images based on python-Pillow.

  • Versió 2.8
  • Mida 30 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.