imgp

Image resizer and rotator

A command line image resizer and rotator for JPEG and PNG images based on python-Pillow.

  • Versión 2.8
  • Tamaño 30 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Instalación directa Expert Download

Distribucións

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Distribucións non compatíbeis

As seguintes distribucións non teñen mantemento oficial. Use estes paquetes pola súa conta e risco.