go-gozmq

Go bindings for ZeroMQ

Go bindings for the ZeroMQ library.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.5

Distribúcie

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

openSUSE:13.2

0.0.0+git20140623.d1b...