go-gozmq

Go bindings for ZeroMQ

Go bindings for the ZeroMQ library.

Der er ikke nogen officiel pakke tilgængelig til openSUSE Leap 15.4

Distributioner

Ikke-supporterede distributioner

Der ydes ikke support til følgende distributioner. Brug pakkerne på egen risiko.

openSUSE:13.2

0.0.0+git20140623.d1b...