go-gozmq

Go bindings for ZeroMQ

Go bindings for the ZeroMQ library.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:13.2

0.0.0+git20140623.d1b...