exa

Replacement for ls written in Rust

exa is a replacement for ls written in Rust. With similar but not identical options.

  • Verzia 0.8.0
  • Veľkosť 11,2 MB
  • openSUSE Leap 15.1
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 31

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.