exa

Replacement for ls written in Rust

exa is a replacement for ls written in Rust. With similar but not identical options.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Fedora Rawhide (unstable)

Mageia Cauldron (unstable)

Mageia 8

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.