exa

Replacement for ls written in Rust

exa is a replacement for ls written in Rust. With similar but not identical options.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 32

Fedora 31

Mageia Cauldron (unstable)

Mageia 8

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.