exa

Replacement for ls written in Rust

exa is a replacement for ls written in Rust. With similar but not identical options.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 32

Fedora 31

Mageia Cauldron (unstable)

Mageia 8

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.