exa

Replacement for ls written in Rust

exa is a replacement for ls written in Rust. With similar but not identical options.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Fedora Rawhide (unstable)

Mageia Cauldron (unstable)

Mageia 8

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.