exa

Replacement for ls written in Rust

exa is a replacement for ls written in Rust. With similar but not identical options.

  • Versió 0.8.0
  • Mida 20 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 32

Fedora 31

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.