deepin-kwin

KWin configures/plugins on the DDE

KWin configures/plugins on the DDE Let kwin work well in the Deepin Desktop Environment.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Factory RISCV

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.