deepin-kwin

KWin configures/plugins on the DDE

KWin configures/plugins on the DDE Let kwin work well in the Deepin Desktop Environment.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Factory RISCV

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.