deepin-kwin

Deepin Window Manager

deepin-kWin is the window manager of the Deepin desktop environment.

Δεν υπάρχει επίσημο διαθέσιμο πακέτο για openSUSE Leap 15.6

Διανομές

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Factory RISCV

Μη υποστηριζόμενες διανομές

Οι παρακάτω διανομές δεν υποστηρίζονται επίσημα. Χρησιμοποιήστε αυτά τα πακέτα με δικιά σας ευθύνη.