cri-tools

CLI and validation tools for Kubelet Container Runtime Interface

cri-tools provides a series of debugging and validation tools for Kubelet CRI, which includes: - crictl: CLI for kubelet CRI - critest: validation test suites for kubelet CRI

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.4“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

Raspbian 10

Debian Unstable

Debian Testing

home:alvistack Bendruomenė
1.25.0
home:kubeinit Bendruomenė
1.24.2

Debian 11

home:alvistack Bendruomenė
1.25.0
home:kubeinit Bendruomenė
1.24.2

Debian 10

home:alvistack Bendruomenė
1.25.0

Fedora Rawhide (unstable)

home:alvistack Bendruomenė
1.25.0

Fedora 36

home:alvistack Bendruomenė
1.25.0
home:kubeinit Bendruomenė
1.24.2

Fedora 35

home:alvistack Bendruomenė
1.25.0
home:kubeinit Bendruomenė
1.24.2

Fedora 34

Fedora 33

CentOS CentOS-8-Stream

home:alvistack Bendruomenė
1.25.0
home:kubeinit Bendruomenė
1.24.2

CentOS CentOS-8

home:aevseev Bendruomenė
1.23.0

CentOS CentOS-7

home:alvistack Bendruomenė
1.25.0

Ubuntu 22.04

home:alvistack Bendruomenė
1.25.0
home:kubeinit Bendruomenė
1.24.2

Ubuntu 21.10

Ubuntu 21.04

Ubuntu 20.10

Ubuntu 20.04

home:alvistack Bendruomenė
1.25.0
home:kubeinit Bendruomenė
1.24.2

Ubuntu 18.04

home:alvistack Bendruomenė
1.25.0

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.