cri-tools

CLI and validation tools for Kubelet Container Runtime Interface

cri-tools provides a series of debugging and validation tools for Kubelet CRI, which includes: - crictl: CLI for kubelet CRI - critest: validation test suites for kubelet CRI

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

Raspbian 10

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 11

Debian 10

home:alvistack Komunita
1.25.0~rc0

Fedora Rawhide (unstable)

home:alvistack Komunita
1.25.0~rc0

Fedora 36

Fedora 35

Fedora 34

Fedora 33

CentOS CentOS-8-Stream

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

home:alvistack Komunita
1.25.0~rc0

Ubuntu 22.04

Ubuntu 21.10

Ubuntu 21.04

Ubuntu 20.10

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

home:alvistack Komunita
1.25.0~rc0

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.