cri-tools

CLI and validation tools for Kubelet Container Runtime Interface

cri-tools provides a series of debugging and validation tools for Kubelet CRI, which includes: - crictl: CLI for kubelet CRI - critest: validation test suites for kubelet CRI

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

Raspbian 10

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 11

Debian 10

home:alvistack Comunitat
1.25.0~rc0

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 36

Fedora 35

Fedora 34

Fedora 33

CentOS CentOS-8-Stream

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

home:alvistack Comunitat
1.25.0~rc0

Ubuntu 22.04

Ubuntu 21.10

Ubuntu 21.04

Ubuntu 20.10

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.