cri-tools

CLI and validation tools for Kubelet Container Runtime Interface

cri-tools provides a series of debugging and validation tools for Kubelet CRI, which includes: - crictl: CLI for kubelet CRI - critest: validation test suites for kubelet CRI

Non hai ningún paquete oficial dispoñíbel para openSUSE Leap 15.4

Distribucións

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

Raspbian 10

Debian Unstable

Debian Testing

home:alvistack Comunidade
1.25.0~rc0

Debian 11

home:alvistack Comunidade
1.25.0~rc0

Debian 10

home:alvistack Comunidade
1.25.0~rc0

Fedora Rawhide (unstable)

home:alvistack Comunidade
1.25.0~rc0

Fedora 36

home:alvistack Comunidade
1.25.0~rc0

Fedora 35

home:alvistack Comunidade
1.25.0~rc0

Fedora 34

Fedora 33

CentOS CentOS-8-Stream

home:alvistack Comunidade
1.25.0~rc0

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

home:alvistack Comunidade
1.25.0~rc0

Ubuntu 22.04

home:alvistack Comunidade
1.25.0~rc0

Ubuntu 21.10

Ubuntu 21.04

Ubuntu 20.10

Ubuntu 20.04

home:alvistack Comunidade
1.25.0~rc0

Ubuntu 18.04

home:alvistack Comunidade
1.25.0~rc0

Distribucións non compatíbeis

As seguintes distribucións non teñen mantemento oficial. Use estes paquetes pola súa conta e risco.