asm2

Java bytecode manipulation framework

ASM is a Java bytecode manipulation framework. It can be used to dynamically generate stub classes or other proxy classes, directly in binary form, or to dynamically modify classes at load time, i.e., just before they are loaded into the Java Virtual Machine. ASM offers similar functionalities as BCEL or SERP, but is much smaller.

  • Verzia 2.2.3
  • Veľkosť 170,3 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.