asm2

Java bytecode manipulation framework

ASM is a Java bytecode manipulation framework. It can be used to dynamically generate stub classes or other proxy classes, directly in binary form, or to dynamically modify classes at load time, i.e., just before they are loaded into the Java Virtual Machine. ASM offers similar functionalities as BCEL or SERP, but is much smaller.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.