asm2

Java bytecode manipulation framework

ASM is a Java bytecode manipulation framework. It can be used to dynamically generate stub classes or other proxy classes, directly in binary form, or to dynamically modify classes at load time, i.e., just before they are loaded into the Java Virtual Machine. ASM offers similar functionalities as BCEL or SERP, but is much smaller.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.