VPN Gateway and Clients

Kategorie: Qt System

A YaST module for configuring VPN gateway and clients

A YaST module for managing VPN gateway and client connections to secure site-to-site communication via IPSec VPN.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.