yast2-ncurses

YaST2 - Character Based User Interface

This package contains the character based (ncurses) user interface component for YaST2.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.4

Distribúcie

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1

openSUSE:11.4

openSUSE:11.1

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

SUSE:SLE-10:SP2

SUSE:SLE-10:SP3

SUSE:SLE-10:SP4