yast2-ncurses

YaST2 - Character Based User Interface

This package contains the character based (ncurses) user interface component for YaST2.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1

openSUSE:11.4

openSUSE:11.1

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

SUSE:SLE-10:SP2

SUSE:SLE-10:SP3

SUSE:SLE-10:SP4