yast2-ncurses

YaST2 - Character Based User Interface

This package contains the character based (ncurses) user interface component for YaST2.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1

openSUSE:11.4

openSUSE:11.1

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

SUSE:SLE-10:SP2

SUSE:SLE-10:SP3

SUSE:SLE-10:SP4