xorg-sgml-doctools

Set of SGML entities and XML/CSS style sheets for building X.org documentation

This package provides a common set of SGML entities and XML/CSS style sheets used in building/formatting the documentation provided in other X.Org packages.

  • Verzia 1.11
  • Veľkosť 20,1 KB
  • openSUSE Tumbleweed
Priama inštalácia

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

X11:XOrg Experimentálne
1.11

openSUSE Leap 15.1

X11:XOrg Experimentálne
1.11

openSUSE Leap 15.0

X11:XOrg Experimentálne
1.11

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

1.11

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

1.11