xorg-sgml-doctools

Set of SGML entities and XML/CSS style sheets for building X.org documentation

This package provides a common set of SGML entities and XML/CSS style sheets used in building/formatting the documentation provided in other X.Org packages.

  • Versión 1.11
  • Tamaño 20 KB
  • openSUSE Leap 15.1
Instalación directa Expert Download

Distribucións

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.1

RedHat RHEL-7

Distribucións non compatíbeis

As seguintes distribucións non teñen mantemento oficial. Use estes paquetes pola súa conta e risco.