xorg-sgml-doctools

Set of SGML entities and XML/CSS style sheets for building X.org documentation

This package provides a common set of SGML entities and XML/CSS style sheets used in building/formatting the documentation provided in other X.Org packages.

  • Verze 1.11
  • Velikost 15,3 KB
  • openSUSE Leap 15.1
Přímá instalace Expert Download

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.1

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.