xlockmore

Screen Saver and Locker for the X Window System

The xlock utility locks your X Window System session and runs a screen saver until a password is entered.

  • Verzia 5.54
  • Veľkosť 1,3 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.