xlockmore

Screen Saver and Locker for the X Window System

The xlock utility locks your X Window System session and runs a screen saver until a password is entered.

  • Wersja 5.54
  • Rozmiar 1,25 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.