xlockmore

Screen Saver and Locker for the X Window System

The xlock utility locks your X Window System session and runs a screen saver until a password is entered.

  • Versió 5.54
  • Mida 1 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.