xfreerdp

A Remote Desktop Protocol Implementation for X11

FreeRDP is a free implementation of the Remote Desktop Protocol (RDP), released under the Apache license. This package contains command-line client for X11.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

Fedora:EPEL:7

SUSE:SLE-15:GA