xfreerdp

A Remote Desktop Protocol Implementation for X11

FreeRDP is a free implementation of the Remote Desktop Protocol (RDP), released under the Apache license. This package contains command-line client for X11.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

Fedora:EPEL:7

SUSE:SLE-15:GA