xfreerdp

A Remote Desktop Protocol Implementation for X11

FreeRDP is a free implementation of the Remote Desktop Protocol (RDP), released under the Apache license. This package contains command-line client for X11.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

Fedora:EPEL:7

SUSE:SLE-15:GA