xfreerdp

A Remote Desktop Protocol Implementation for X11

FreeRDP is a free implementation of the Remote Desktop Protocol (RDP), released under the Apache license. This package contains command-line client for X11.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

openSUSE Leap 15.2

CentOS CentOS-7

CentOS CentOS-6

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:Leap:15.1