xfce4-icon-theme

Default icon theme for the Xfce desktop environment

This package contains the default icon theme for Xfce desktop environment.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.