xfce4-icon-theme

Default icon theme for the Xfce desktop environment

This package contains the default icon theme for Xfce desktop environment.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

SUSE SLE-11 SP 4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.