xfce4-icon-theme

Default icon theme for the Xfce desktop environment

This package contains the default icon theme for Xfce desktop environment.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.