xf86-video-ati

ATI video driver for the Xorg X server

ati is an Xorg driver for ATI/AMD video cards. It autodetects whether your hardware has a Radeon, Rage 128, or Mach64 or earlier class of chipset, and loads the radeon, r128, or mach64 driver as appropriate.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.4“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.