xf86-video-ati

ATI video driver for the Xorg X server

ati is an Xorg driver for ATI/AMD video cards. It autodetects whether your hardware has a Radeon, Rage 128, or Mach64 or earlier class of chipset, and loads the radeon, r128, or mach64 driver as appropriate.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

X11:XOrg Experimentální
19.1.0

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.