xf86-video-ati

ATI video driver for the Xorg X server

ati is an Xorg driver for ATI/AMD video cards. It autodetects whether your hardware has a Radeon, Rage 128, or Mach64 or earlier class of chipset, and loads the radeon, r128, or mach64 driver as appropriate.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.