xf86-video-amdgpu

AMDGPU video driver for the Xorg X server

amdgpu is an Xorg driver for AMD video cards. Its autodetects whether your hardware has a CI or newer AMD Graphics Card

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.4

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

CentOS CentOS-8

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.