xf86-video-amdgpu

AMDGPU video driver for the Xorg X server

amdgpu is an Xorg driver for AMD video cards. Its autodetects whether your hardware has a CI or newer AMD Graphics Card

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

X11:XOrg Experimentální
23.0.0

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.