xf86-video-amdgpu

AMDGPU video driver for the Xorg X server

amdgpu is an Xorg driver for AMD video cards. Its autodetects whether your hardware has a CI or newer AMD Graphics Card

  • Wersja 18.1.0
  • Rozmiar 87,8 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

CentOS CentOS-7

home:aevseev Społeczność
19.1.0

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.