xdg-desktop-portal-gnome

A backend implementation for xdg-desktop-portal

A backend implementation for xdg-desktop-portal for the GNOME desktop environment.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.3

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.